ČISTOĆA RIJEKA

Odluke

Odluke JLS vezane za komunalni otpad

Odluke grada Rijeke:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Rijeke SN Grada Rijeke br. 4/18 

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Grada Rijeke SN Grada Rijeke br. 4/18

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke, SN Grada Rijeke br. 9/18

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke, SN Grada Rijeke, br. 4/19

 

Odluke grada Bakra:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Bakra​ SN Grada Bakra br. 4/18,

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra, SN Grada Bakra, br 5/19

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra (pročišćeni tekst), SN Grada Bakra, br. 6/19

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Bakra, SN Grada Bakra, br. 5/19

Odluke općine Čavle:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Čavle, SN PGŽ br. 5/18​

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Čavle, SN PGŽ br. 5/18

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Opdine Čavle, SN Općine Čavle br. 7/19

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada, SN PGŽ 31/17

Odluke općine Jelenje:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Jelenje, SN Općine Jelenje br. 5/18​

Prve Izmjene i dopune Odluke o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada, SN Općine Jelenje, br. 25/19

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Jelenje, SN Općine Jelenje br 5/18

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Jelenje, SN Općine Jelenje, br. 11/18

Odluke grada Kastva:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva, SN PGŽ br. 8/18​

Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva, SN Grada Kastva, br. 4/19

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kastva, SN PGŽ br. 8/18

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, SN PGŽ 35/17​

Odluke općine Klana:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Klana, SN Općine Klana br. 29/18​

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Klana, SN Općine Klana br. 29/18

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Klana, SN Općine Klana br. 30/18

Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Klana, SN Općine Klana br. 32/18

II. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Općine Klana, SN Općine Klana br. 33/18

Odluke općine Kostrena:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Kostrena, SN Općine Kostrena br. 3/18

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Općine Kostrena, SN Općine Kostrena br. 3/18

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, SN Općine Kostrena, 6/18

Odluke grada Kraljevice:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kraljevice, SN Grada Kraljevce 2/18

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom na području Grada Kraljevice, SN Grada Kraljevice 2/18​

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Kraljevice, SN Grada Kraljevice 2/18​

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Kraljevice, SN Grada Kraljevice, 4/18

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Kraljevice, SN Grada Kraljevice, br. 2/18

Odluke općine Viškovo:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom  na području Općine Viškovo, SN br. 3/18​

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih sa javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, na području Općine Viškovo, SN Općine Viškovo br. 3/18

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradiv, SN Općine Viškovo, br. 14/18

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Viškovo, SN Općine Viškovo br. 3/18

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada, SN Općine Viškovo br. 5/18