ČISTOĆA RIJEKA

Natječaji i zapošljavanje

Natječaji u 2017. godini

1. VOZAČ-BRIGADIR - broj potrebnih radnika 1 - uvjeti radnog mjesta - srednja stručna sprema - vozač motornog vozila, položen KOD 95, radno iskustvo u struci 2 godine.

2. RADNIK NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE - broj potrebnih radnika 2 - uvjeti radnog mjesta - završena osnovna škola, radno iskustvo nije potrebno.

Uz zamolbu i životopis kandidati su dužni priložiti ERPS, dokaze o ispunjavanju uvjeta stručne spreme i radnog iskustva.

Natječaji su otvoreni od 25.10. - 03.11.2017. godine.

Po navedenim natječajima zaposleni su slijedeći radnici:

Za radno mjesto pod brojem 1. - Igor Bukvić - SSS - vozač motornog vozila i 12 godina radnog iskustva.

Za radno mjesto pod brojem 2. - Enis Prekadini - SSS - 2 godine radnog iskustva

                                                    Dino Popovac - SSS - 5 godina radnog iskustva

 

Natječaji u 2018. godini

1. REFERENT PRODAJE - potrebna Viša ili Visoka stručna sprema ekonomskog smjera, radno iskustvo najmanje 2 godine u struci.

2. KOORDINATOR KOMERCIJALNIH POSLOVA - potrebna Viša ili Visoka stručna sprema ekonomskog smjera, radno iskustvo 1 godina u struci.

Natječaj je otvoren od 28.03. do 04.04.2018. godine.

Uz zamolbu i životopis potrebno je dostaviti dokaz o stručnom spremi (fotokopiju diplome), ERPS kao dokaz ispunjavanja uvjeta radnog iskustva.

 

Na navedene natječaje primljene su:

Za radno mjesto pod brojem 1. Bojana Manestar - dipl. ekonomist - smjer menadžment

Za radno mjesto pod brojem 2. Ana Pertinač - dipl. ekonomist  - smjer financije i bankarstvo