ČISTOĆA RIJEKA

30.12.2016. - 20. sjednica Skupštine Društva

Dana 30.12.2016. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustava Grada Rijeke, sa početkom u 12,00 sati, održana je 20. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 02.12.2016. godine.
2.     Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
        /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
3.     Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
        /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
4.     Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu.
        /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
5.     Opoziv člana Nadzornog odbora.
        /Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
6.     Izbor i imenovanje člana  Nadzornog odbora
        /Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
7.     Razno.

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:
 
Ad.1.
 
O D L U K A   br. 81
 
Verificira se zapisnik sa 19. sjednice Skupštine Društva održane dana 02.12.2016. godine.
 
Ad.2.
O D L U K A   br. 82
 
Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2016. godinu.
                                                          
Ad.3.
 
O D L U K A   br. 83
 
Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
 
Ad.4.
O D L U K A   br. 84
 
Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 01.01.2017. godine.
 
 
Ad.5.
 
O D L U K A   br. 85
Opoziva se član Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gospodin Željko Plazonić, iz Viškova, Benčani 9, OIB: 49722040139.
Gospodinu Željku Plazoniću opoziva se članstvo u Nadzornom odboru KD Čistoća d.o.o. danom donošenja ove odluke.
 
Ad.6.
O D L U K A   br. 86
 
Za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se gosp. Luka Matanić, iz Viškova, Gornji Sroki 123 B, rođen 22.07.1964. godine, OIB: 31661857619.
 
Mandat člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka počinje s danom donošenja ove odluke i traje do 18. studenog 2017. godine, tj. do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

 
                                                                                              Predsjednik Skupštine
 
                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel