ČISTOĆA RIJEKA

29.09.2015.-13. sjednica Skupštine Društva

Dana 29.09.2015. (utorak) s početkom u 12,30 sati održana je 13. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim dnevnim redom:

 

DNEVNI RED

 
1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 14. srpnja 2015. godine.
      2. Davanje suglasnosti za kupnju 15/32 dijela nekretnina tvrtke TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju, Rijeka, Podmurvice 2 ,prema Rješenju o dosudi Trgovačkog suda Rijeka broj 7-St-628/11-251 od 10. rujna 2015. godine. 
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
      3. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2015. godinu.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
      4. Razno. 
 
 
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke :
 
Ad.1.
O D L U K A  br. 53.
 
 
 
Verificira se zapisnik sa 12. sjednice Skupštine Društva održane dana 14.07.2015. godine.
 
 
Ad.2.
 
O D L U K A  br. 54.
 
 
 
Daje se suglasnost za kupnju 15/32 dijela nekretnina tvrtke TERI-CROTEK tehničko zaštitni radovi d.o.o. u stečaju, Rijeka, Podmurvice 2, prema Rješenju o dosudi Trgovačkog suda Rijeka broj 7 St-628/11-251 od 10. rujna 2015. godine.
 
Nekretnine stečajnog dužnika upisane su u Zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci Zemljišno knjižni odjel Rijeka u z.k.ul. 4242 k.o. Plase na k.č.br. 253/1 ljevaona i stolarija površine 6330 m2, k.č. br.253/3 okoliš površine 281 m2, k.č. br. 254 kuća, 4 gospodarske zgrade i okoliš površine 2434 m2, k.č.br. 2097/1 gospodarska zgrada i okoliš površine 8532 m2, k.č.br. 2097/2 ured površine 387 m2,  te u z.k.ul. 4590 k.o. Plase k.č.br. 253/4 put površine 453 m2 u 1/3 dijela.
 
Ukupna cijena nekretnina iznosi 16.000.000,00 kuna, a KD Čistoća d.o.o. Rijeka učestvuje u kupnji sa 7.500.000,00 kuna, koje će se podmiriti iz razvojnih sredstava.
 
 
 
 
Ad.3.
O D L U K A  br. 55.
 
 
 
 
IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, Fiorella la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015.godinu.
 
Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se Ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.