ČISTOĆA RIJEKA

28.12.2017. - 3. sjednica Skupštine Društva

Dana 28.12.2017. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3  sa početkom u 14,45 sati održana je 3. sjednica Skupštine Društva


DNEVNI RED
 
1.    Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane dana 04.10.2017. godine i 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 04.12.2017. godine
2.    Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu
      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
3.    Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu
4.    Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
5.    Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu
      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/
6.    Izbor i imenovanje člana  Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka
      /Izvjestitelj: Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine/
7.    Razno.
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci
 
Ad.1.
O D L U K A   br. 7.
 
Verificiraju se zapisnici sa konstituirajuće sjednice Skupštine Društva održane dana 04.10.2017. godine i 2. sjednice Skupštine Društva održane dana 04.12.2017. godine.
 
Ad.2.
O D L U K A   br. 8.
 
Prihvaća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.
ZAKLJUČAK br. 4.
 
Zadužuje se uprava Društva da razmotri iznijete primjedbe članova Skupštine, te da nakon razmatranja i analize pronađe pravičnije rješenje učešća pojedinih jedinica lokalne samouprave u podmirenju gubitaka u djelatnosti čišćenja javno prometnih površina i održavanja javnih nužnika.
 
 
 
 
Ad.3.
O D L U K A   br. 9.
 
Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2017. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 01.01.2017. godine.
 
Ad.4.
O D L U K A   br. 10.
 
Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.
 
Ad.5.
O D L U K A  br. 11.
 
Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva i usvajanjem Proračuna jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.
 
Ad.6.
O D L U K A  br. 12.
 
Za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se gđa. Vesna Špalj iz Križišća, Veli dol 2.
 
Mandat člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka počinje danom donošenja ove odluke na vrijeme od 3 mjeseca.
 
 
 
                                                                                              Predsjednik Skupštine  
                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel