ČISTOĆA RIJEKA

26.11.2019. 11. sjednica Skupštine Društva

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

Dana 26.11.2019. godine održana je 11. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Skupštine Društva održane dana 10.10.2019. godine

2. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

3. Razno.

 

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

 

Ad.1.

 

O DL U K A br. 45.

 

Verificira se zapisnik sa 10. sjednice Skupštine Društva održane dana 10.10.2019. godine.

 

  1.  

 

ODLUKA br. 46.

 

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja  KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2020. godinu.

 

 

                                                                                              Predsjednik Skupštine

 

                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel