ČISTOĆA RIJEKA

26.11.2018. 7. sjednica Skupštine Društva

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

SKUPŠTINA  DRUŠTVA

 

Dana 26. studenog 2018. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, održana je 7. sjednica Skupštine Društva sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine KD  Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 12.09.2018. godine

2. Razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

3. Razno.

 

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:

Ad.1.

ODLUKA  br. 28.

Verificira se zapisnik sa 6. sjednice Skupštine Društva održane dana 12.09.2018. godine.

 

Ad.2.

ODLUKA br. 29.

Daje se suglasnost na Smjernice za izradu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

Smjernice čine sastavni dio ove odluke.

 

Ad.3.

ZAKLJUČAK br. 6.

Zadužuje se pravna služba Grada Rijeke, KD Čistoća i jedinice lokalne samouprave da zauzmu zajednički stav i napišu zajednički odgovor vezano za problematiku plaćanja naknade jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište komunalnog otpada Piškornica u slučaju tužbe ili prijetnje pokretanja ovršnog postupka. 

 

 

                                                                                              Predsjednik Skupštine

                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel,