ČISTOĆA RIJEKA

23. prosinca 2014. - 8. sjednica Skupštine Društva

Dana 23.12.2014. godine održana je 8. sjednica Skupštine Društva.KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA
Dolac 14 , RIJEKA
SKUPŠTINA DRUŠTVA
 
            Dana 23.12.2014. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3, sa početkom u 13,30 sati održana je 8. sjednica Skupštine Društva, sa slijedećim dnevnim redom:
 
      1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 25.studenog .2014. godine.
      2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
      3. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva /
      4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2015. godinu.
      /Izvjestitelj: Bojan Jurdana, direktor Društva/
      5. Donošenje odluke o korekciji naknade članovima Nadzornog odbora.
      /Izvjestitelj: Marko Filipović, predsjedavajući Skupštinom/
6. Razno.
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke i zaključci:
 
Ad.1.
O D L U K A br. 35.
 
Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 25. studenog  2014. godine.
 
Ad.2.
O D L U K A  br. 36.
 
Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
 
Z A K LJ U Č A K br. 4.
 
Obvezuje se uprava društva da svim jedinicama lokalne samouprave dostavi podatke o realiziranim i naplaćenim troškovima odvoza i deponiranja komunalnog otpada iz domaćinstava i gospodarstva.
 
Z A K LJ U Č A K br. 5.
 
Zbog ustanovljene razlike u broju korisnika - poslovnih subjekata između baze podataka jedinica lokalne samouprave i KD Čistoća d.o.o.,  obvezuje se uprava društva da do kraja siječnja 2015. godine u suradnji sa Jedinicama lokalne samouprave provede reviziju korisnika poslovnih prostora.
 
Ad.3.
O D L U K A  br. 37.
 
Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2015. godinu, uz korekciju na str. 31. pod točkom 1.1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac - plan ulaganja u 2015. godini iznosi 3.652.700,00 kn.  
 
Ad.4.
O D L U K A  br. 38.
 
Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti KD Čistoća d.o.o. za 2015. godinu.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.
 
Z A K LJ U Č A K br. 6.
 
Zadužuje se uprava društva da utvrdi da li je sa svim jedinicama lokalne samouprave zaključen Sporazum o načinu financiranja nabavke opreme iz razvojnih sredstava, te da utvrdi da li je koji postupak nabave opreme proveden u ime i za račun jedinica lokalne samouprave, a koja nabava se financirala iz razvojnih sredstava i sredstava Fonda za zaštitu okoliša.
 
Ad.5.
O D L U K A  br. 39.
 
            Mjesečna bruto naknada članovima Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka od 01.01.2015. godine utvrđuje se u iznosu od 982,64 kn.
 
 
 
                                                                                              Predsjedavajući Skupštinom
 
                                                                                              Marko Filipović, v.r.