ČISTOĆA RIJEKA

21.12.2018. 8. sjednica Skupštine Društva

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

 

Dana 21.12.2018. godine održana je 8. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim

 

 

DNEVNIM REDOM

 

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 26.11.2018. godine
  2. Informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu

      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

  1. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu
  2. Informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu

      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

  1. Davanje suglasnosti na Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu

      /Izvjestitelj: Jasna Kukuljan, direktor Društva/

  1. Razno.

 

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke i zaključci:

 

Ad.1.

ODLUKA  br. 30.

 

Verificira se zapisnik sa 7. sjednice Skupštine Društva održane dana 26.11.2018. godine.

 

Ad.2.

ODLUKA br. 31.

 

Prihvaća se informacija o Rebalansu Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

 

Ad.3.

ODLUKA  br. 32.

 

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu.

Pravilnik čini sastavni dio ove odluke, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

 

Ad.4.

ODLUKA  br. 33

 

Prihvaća se informacija o Planu poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

 

ZAKLJUČAK br.7.

 

Zadužuje se uprava Društva da za iduću sjednicu Skupštine Društva dostavi analitiku troškova rezerviranja sredstava za 2019. godinu u iznosu od 10.092.500,00 kuna.

 

Ad.5.

 

ODLUKA  br. 34.

 

Usvaja se Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu.

Pravilnik čini sastavni dio ove odluke , a primjenjuje se od 01.01.2019. godine.

 

Ad.6.

ZAKLJUČAK  br. 8.

 

Nakon 15.01.2019.godine sazvati operativni sastanak svih jedinica lokalne samouprave na kojem će KD Čistoća d.o.o. utvrditi učešće svake Jedinice lokalne samouprave u financiranju razvojnih zahvata izgradnje sortirnice i reciklažnog dvorišta i uz prisutnost voditelja projekta prezentirati projekt buduće sortirnice.

Jedinice lokalne samouprave trebaju predložiti svog predstavnika, koji bi uz Grad Rijeku bio supotpisnik ugovora o sufinanciranju.

 

 

 

 

 

                                                                                              Predsjedavajuća Skupštine

                                                                                              Irena Miličević