ČISTOĆA RIJEKA

20.07.2018. - 4. sjednica Skupštine Društva

DNEVNIM REDOM

 

1. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka.

 

 

Na sjednici je donijeta slijedeća odluka

 

Ad.1.

 

Temeljem dostavljenih očitovanja Skupština Društva na 4. sjednici, temeljem odredbe članka 20. i 28. Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka,  jednoglasno donosi

 

O D L U K U br. 13.

 

Imenuje se Nadzorni odbor KD Čistoća d.o.o. Rijeka u slijedećem sastavu:

 

1. Petra Karanikić, predstavnica Grada Rijeke

2. Mia Mihelčić, predstavnica Grada Rijeke

3. Robert Simčić, predstavnik Općine Viškovo

4. Vesna Špalj, predstavnica Grada Kraljevice

 

Nadzorni odbor bira se i imenuje na vrijeme od 4 godine.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                              Mr.sc. Vojko Obersnel