ČISTOĆA RIJEKA

14.07.2015.-12. sjednica Skupštine Društva

Dana 14.07.2015. (utorak) s početkom u 14,00 sati održana je 12. sjednica u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Titov trg 3 sa slijedećim dnevnim redom:

DNEVNI RED

 
 
  1. Verifikacija zapisnika sa  10. i 11. sjednice Skupštine Društva održanih dana 08.05. i 27.05.2015. godine.
  2. Donošenje Odluke o plaćanju troškova prijevoza i zbrinjavanja otpada iz sredstava razvoja, a koji troškovi nastaju zbog popunjenja kapaciteta ŽCGO Marišćina faza 0-1 i predaja otpada društvu 1. MAJ d.o.o., Labin.
  3. Opoziv člana Nadzornog odbora.
  4. Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora.
  5. Razno.
 
 
Na sjednici su donijete slijedeće odluke :
 
Ad.1,
ODLUKA br.49.
 
 
 
Verificiraju se zapisnici sa 10. i 11. sjednice Skupštine Društva održanih dana  08.05. i  27.05.2015.  godine.
 
Ad.2.
 
O D L U K A  br. 50.
 
 
  1. KD Čistoća d.o.o. Rijeka, troškove prijevoza otpada od ŽCGO Marišćina, Viškovo, Marišćina bb do odlagališta otpada Cere, 1. MAJ d.o.o. Labin, Vinež 81, plaćat će prijevozniku iz sredstava razvoja.
 
  1. KD Čistoća d.o.o. Rijeka, troškove odlaganja otpada na odlagalištu otpada Cere, 1. MAJ d.o.o. Labin, plaćat će društvu 1. MAJ d.o.o. Labin iz sredstava razvoja.
 
  1. Iz sredstava razvoja plaćati će se i svi drugi troškovi koji nastaju u postupku pripreme za prijevoz i odlaganje otpada prema st. 1. i 2. ove odluke.
 
  1. Jedinice lokalne samouprave - članovi Društva, za troškove prema ovoj Odluci teretit će se po ključu raspodjele koji je jednak učešću Jedinica lokalne samouprave u naplaćenim razvojnim sredstvima sukladno zaključenom Sporazumu  o načelima evidentiranja i iskazivanja prihoda iz cijene komunalne usluge namijenjene za razvoj od  28.08.2007. godine.
 
 
 
 
 
 
ZAKLJUČAK br. 7.
 
 
 
Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. Rijeka da po završetku odlaganja komunalnog otpada prema Odluci Skupštine br. 50. , svim Jedinicama lokalne samouprave dostavi konačan obračun utrošenih razvojnih sredstava, i sačini prijedlog Rebalansa Plana poslovanja za 2015. godinu.
 
ZAKLJUČAK br. 8.
 
 
Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. Rijeka da intenzivira aktivnosti i podnese zahtjev Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za naknadu sredstava utrošenih za prijevoz, kao i  za zbrinjavanje komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada Cere, 1. Maj d.o.o. iz Labina, Vinež 81.
 
 
Ad.3.
 
O D L U K A  br. 51.
 
 
Opoziva se član Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka, gospodin Dragan Blašković iz Rijeke, Žrtava fašizma 6/2.
 
Draganu Blaškoviću opoziva se članstvo u Nadzornom odboru KD Čistoća d.o.o. Rijeka danom donošenja ove odluke.
 
Ad.4.
 
O D L U K A  br. 52.
 
 
 
Za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka imenuje se Tanja Vuković, dipl. pravnica iz Rijeke, Bitorajska 6, OIB: 00354150459.
 
Mandat člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka Tanje Vuković počinje s danom donošenja ove odluke i traje do 18. studenog 2017. godine tj. do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.