ČISTOĆA RIJEKA

12.09.2018. 6. sjednica Skupštine Društva

Dana 12.09.2018. godine održana je 6. sjednica Skupštine Društva  sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine KD  Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 27.06.2018. godine

2. Donošenje oduke o  izmjeni i dopuni Društvenog ugovora KD Čistoća d.o.o. Rijeka

3. Izbor i imenovanje revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu

4. Razno.

 

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

 

 

ODLUKA br. 25.

 

Verificira se Zapisnik sa 5. sjednice Skupštine KD  Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 27.06.2018. godine

 

Ad.2.

 

Temeljem odredbe članka 454. i 455. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93; 34/99; 52/00; 118/03; 107/07; 146/08; 137/09; 152/11; 111/12; 68/13 i 110/15) i članka 59. Društvenog ugovora, Skupština Komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom, na sjednici održanoj dana 12.09.2018. godine donijela je

 

O D L U K U br. 26.

O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

 

Članak 1.

            U članku 5 (pet) stavku 1 (jedan) Društvenog ugovora (pročišćeni tekst od 19.03.2014. godine- devetnaesti ožujka dvijetisućečetrnaeste) godine, ovjeren po javnom bilježniku dana 07.04.2014. (sedmog travnja dvijetisućečetrnaeste) godine, dodaje se slijedeća djelatnost: 

  • 95.2 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • Trgovina popravljenim i dorađenim predmetima i uređajima iz kućanstva
  • Trgovina robom za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu

Članak 2.

            Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3.

            Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora sačinit će se pročišćeni tekst Društvenog ugovora. 

 

Ad.3.

                                                                                   

                                                           O D L U K A  br. 27.

 

            IRIS NOVA d.o.o. Rijeka, F. la Guardia 13, bira se za obavljanje revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

            Temeljem ove odluke sa IRIS NOVOM d.o.o. Rijeka zaključit će se  ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

 

 

Ad.4.

ZAKLJUČAK br. 5.

 

Zadužuje se KD Čistoća d.o.o. da svim jedinicama lokalne samouprave dostavi trenutno stanje akumuliranih nepotrošenih razvojnih sredstava, kako bi imali točan podatak prilikom izrade planova poslovanja za iduću godinu. O načinu uplate sredstava u proračune jedinica lokalne samouprave odlučit će se naknadno. 

 

 

                                                                                  PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINOM

                                                                                  Irena Miličević