ČISTOĆA RIJEKA

23. prosinca 2013.- 2. sjednica Nadzornog odbora

Dana 23. prosinca 2013. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA, održane dana 23.12.2013. godine
 

DNEVNI RED SJEDNICE:
 
            1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.12.2013. godine.
            2. Davanje suglasnosti na Rebalans plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
            3. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
            4. Razmatranje Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu.
            5. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna.
            6. Razno.

         

Donijete su slijedeće odluke:
 
Ad.1.
O D L U K A   br. 6.
 
            Verificira se zapisnik sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.12.2013. godine.
 
Ad.2.
O D L U K A  br. 7.
 
            Daje se suglasnost na Rebalans plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2013. godinu.
 
Ad.3.
O D L U KA  br. 8.
 
            Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2014. godinu.
            Plan poslovanja čini sastavni dio ove odluke.
 
Ad.4.
 
O D L U K A br. 9.
 
            Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu, koji se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.
            Pravilnik o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.
 
 
Ad.5.
O D L U K A br. 10.
 
            Daje se prethodna suglasnost na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna i to:
            1. Oročenje 5.000.000,00 kuna razvojnih sredstava kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na vrijeme od 3 mjeseca i 1 dan, uz kamatnu stopu od 2,90%.
            2. Oročenje 5.000.000,00 kuna kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na vrijeme od 3 mjeseca i 1 dan, uz kamatnu stopu od 2.90%.
 
 
                                                                                  Predsjednik Nadzornog odbora
                                                                                              Dragan Blašković