ČISTOĆA RIJEKA

21.12.2018. 5. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

 

Dana 21.12.2018. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora  sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 20.11.2018. godine
 2. Davanje suglasnosti na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu
 3. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 4. Davanje suglasnosti na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu
 5. Razmatranje Pravilnika o  financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu
 6. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi 1 milijun kuna
 7. Davanje suglasnosti na
 • Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za grad Rijeka
 • Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe - obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za grad Rijeku
 1. Razno.

 

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

 

ODLUKA  br. 22.

 

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o. Rijeka održane dana 20.11.2018. godine.

 

 

Ad.2.

 

ODLUKA  br. 23.

 

Daje se suglasnost na Rebalans Plana poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2018. godinu.

 

 

Ad.3.

                                                            

ODLUKA br. 24.

 

Prihvaća se informacija o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2018. godinu, te se dostavlja Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

 

Ad.4.

ODLUKA br. 25.

 

Daje se suglasnost na Plan poslovanja KD Čistoća d.o.o. Rijeka za 2019. godinu.

 

Ad.5.

 

ODLUKA br. 26.

 

Prihvaća se informacija o Pravilniku o financiranju razvoja komunalne djelatnosti za 2019. godinu, te se prosljeđuje Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

 

 

 

 

Ad.6.

ODLUKA  br. 27.

 

Daje se prethodna suglasnost na zaključenje ugovora s OTP Leasing-om d.d. Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb za nabavu specijalnog komunalnog vozila za pranje javno prometnih površina putem financijskoj leasinga na razdoblje od 60 mjeseci.

Vrijednost robe koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.086.313,40 kuna bez PDV-a.

 

Ad.7.

ODLUKA br. 28.

 

Daje se prethodna suglasnost na:

 • Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kućanstva za grad Rijeka
 • Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za pravne i fizičke osobe - obrtnike, te ostale korisnike koji nisu kućanstva za grad Rijeku

 

 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora

                                                                                              Petra Karanikić