ČISTOĆA RIJEKA

08.03.2019. 7. sjednica Nadzornog odbora

KD ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

Dolac 14 , RIJEKA

NADZORNI ODBOR

 

Dana 08.03.2019. godine održana je 7. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim

 

DNEVNIM REDOM

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15.02.2019. godine
  2. Davanje suglasnosti na pravne poslove čija ukupna vrijednost prelazi milijun kuna i to:
  • Ugovor sa ADRIA OIL iz Kastva za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS.
  • Ugovor sa MLAKAR VILIČARI iz Bestovje za nabavu električne čistilice.

     3.   Razno.

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke

 

Ad.1.

 

 

ODLUKA   br. 32.

 

 

            Verificira se Zapisnik sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15.02.2019. godine.

 

Ad.2.

 

 

ODLUKA   br. 33.

 

Daje se suglasnost na pravne poslove čija vrijednost prelazi milijun kuna i to:

  • Ugovor sa ADRIA OIL iz Kastva za nabavu dizelskog goriva EURODIESEL BS. Ukupna vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 4.875.500,00 kuna bez PDV-a

 

  • Ugovor sa MLAKAR VILIČARI iz Bestovje za nabavu električne čistilice. Ukupna vrijednost nabave koja je predmet ovog ugovora iznosi 1.208.000,00 kuna bez PDV-a

 

                                                                                              Predsjednica Nadzornog odbora

 

                                                                                              Petra Karanikić