ČISTOĆA RIJEKA

04. srpnja 2013.- 28. sjednica Nadzornog odbora

Dana 05.srpnja 2013. godine održana je 28. sjednica Nadzornog odbora.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 28. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA KD ČISTOĆA d.o.o. ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I GOSPODARENJE OTPADOM, Rijeka, Dolac 14, ODRŽANE DANA 05.07.2013. GODINE.
 
DNEVNI RED SJEDNICE:
 
            1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice održane dana 26.04.2013. godine.
            2. Informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2013. godine.
            3. Razno. 
 
 
Nakon podnijetih izvješća i diskusije, Nadzorni odbor donio je slijedeće odluke:
 
Ad.1.                                          O D L U K A   br. 123.
 
            Verificira se zapisnik sa 27. sjednice Nadzornog odbora, održane dana 26.04.2013. godine.
Ad.2.
                                                  O D L U K A  br. 124.
 
            Prihvaća se informacija o poslovanju KD Čistoća d.o.o. Rijeka za razdoblje siječanj-ožujak 2013. godine.