ČISTOĆA RIJEKA

Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora – ISTOK te dobava i postava komunalne opreme.