ČISTOĆA RIJEKA

Građevinsko obrtnički radovi održavanja komunalne infrastukture na području mjesnih odbora - ZAPAD te dobava i postava komunalne opreme.