ČISTOĆA RIJEKA

Početak organiziranog čišćenja gradskih površina

Organizirano čišćenje gradskih površina počelo je 1946. godine na prostoru grada Rijeke, a ČISTOĆA Rijeka osnovana je 01. travnja 1952. godine odlukom Narodnog odbora grada Rijeke kao gradska ustanova za održavanje čistoće, zelenila i kupališta.

bicikl.JPG

 

Od 348 radnika koje je poduzeće ukupno zapošljavalo, 99 ih je radilo na poslovima održavanja čistoće javno prometnih površina.
U početku se financiranje djelatnosti vršilo se iz budžeta općine u fiksnom iznosu za cijelu godinu. Razvojem grada i industrije i djelatnost čišćenja se ubrzano razvijala. Od 1956. godine, odvoz kućnog smeća obuhvaća stroži centar grada sa skromnim intenzitetom odvoza.U tom razdoblju građani postaju obveznici plaćanja odvoza kućnog smeća. Izgrađuju se novi javni nužnici i moderniziraju postojeći. Tada se uvodi i stalno prisustvo radnika na održavanju čistoće tih objekata.
U to vrijeme otvaraju se i tri gradska odlagališta smeća, jedan za građevinski materijal, drugi za kućne i krute industrijske otpatke i treći za tekuće otpatke - današnji Sovjak.

 

 

vozilo1staro.JPG

U razdoblju od 1962. do 1972. godine dolazi do naglog zaokreta razvoja djelatnosti zbog strukture i količine otpada, pa se odvoz kućnog otpada organizira na cijelom gradskom području, a odvozi se i industrijski otpad.
U 1972. godini dolazi do bitne promjene jer se održavanje čistoće javno prometnih površina više ne financira iz budžeta općine, nego se na osnovu ponuđenog programa utvrđuju jedinične cijene za pojedine vrste usluga i njihov obujam. Od tada "Čistoća" počinje poslovati na ekonomskim principima.
Od 1972. do 1982. godine djelatnost čišćenja proširuje se i na prigradske mjesne zajednice uz povećani intenzitet odvoza u gradu, pa se nabavlja veći broj specijalnih vozila.
To razdoblje karakterizira i nagli razvoj djelatnosti u odvozu industrijskog otpada, zbog kojeg su nabavljena specijalna vozila za prijevoz različitih vrsta otpada.
Pojava novih vrsta ambalaže, posebice u komunalnom otpadu (plastika, staniol i si.), nametnula je modernizaciju u načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na odlagalište, te se krenulo u intenzivniju nabavu novih vrsta vozila i prateće opreme (posude - kontejneri), a zatim se krenulo i u aktivnosti na primarnoj selekciji otpada.
Za nabavku spomenute moderne opreme bilo je potrebno izdvojiti velika sredstva, koja su osigurana iz tzv. razvojnog dijela cijene odvoza komunalnog otpada. Tako formirana cijena primjenjuje se od 1989. godine do danas.

 

vozilo2staro.JPG