ČISTOĆA RIJEKA

31.12.2018. Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta u Gradu Rijeci 2019. te Gradu Bakru do 19.07.2019.

Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta u gradu Rijeci tijekom 2019. dostupan je na poveznici.

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u gradu Bakru do 19.07.2019. dostupan je na poveznici.

Za više informacija o reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima pročitajte na poveznici.