ČISTOĆA RIJEKA

29.07.2019.g. Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta - Grad Bakar

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u gradu Bakru od 22.07.2019. do 03.01.2020. g.  dostupan je na poveznici.

Za više informacija o reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima pročitajte na poveznici.