ČISTOĆA RIJEKA

27. svibnja 2014.-Nadmetanje za prodaju karamboliranog tetretnog vozila GB 181

KD Čistoća d.o.o. Rijeka, Dolac 14, temeljem Odluke direktora br.191/14 od 26.05.2014.g. objavljuje
NADMETANJE za prodaju karamboliranog tetretnog vozila GB 181 prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama
I.              Predmet prodaje:
 
KARAMBOLIRANO VOZILO; (nije u voznom stanju),  marka vozila IVECO; tip vozila 35C15D DAILY; model vozila C-214164; boja  ZELENA; broj šasije ZCFC35A8105715157; oblik karoserije OTVORENI; proizvođač IVECO; država proizvodnje ITALIJA; godina proizvodnje 2007.; vrsta motora DIESEL-EURO IV; snaga motora 107 Kw; radni obujam motora 2998 cm3; GB 181; registarske oznake RI-145-PF.
       
 
II              Uvjeti prodaje:
-početna kupoprodajna cijena iznosi  26.000,00 kn              Slovima:(dvadestšesttisuća kuna)
 
        -kupoprodajna (ponuđena) cijena uvećana za PDV  plaća se  u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora
        -kupac je dužan  preuzeti vozilo u roku 8 dana po uplati ponuđene cijene uvećane za PDV
        -prodaja se obavlja po sistemu "viđeno - kupljeno" čime se isključuju naknadni prigovori.
        -sve poreze i pristojbe za kupljeno vozilo snosi kupac.
 
 
III.            Ponuda mora sadržavati:
-naziv i točnu adresu ponuditelja
-navesti matični broj i OIB
-ponuđenu cijenu (brojkama i slovima)
 
 
4.             Dostava ponude 
Pravo sudjelovanja na ovom javnom nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.        
-ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:  KD Čistoća d.o.o.,  51000 Rijeka,  Dolac 14,  zaključno do 06.06.2014. do 12.00 sati bez obzira na način dostave, s naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA KUPNJU VOZILA"
-ponude zaprimljene (bez obzira na način dostave) nakon 12.00 sati 06.06.2014. neće se razmatrati.
Dostavljene ponude neće se javno otvarati.
 
 
5.             Odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom (koja ne može biti manja od početne cijene), a u slučaju jednake ponuđene cijene od strane dva ili više ponuditelja, odabrat će se ponuda koja je prva prispjela i ispunjava uvijete nadmetanja, ako nadmetanje ne bude poništeno.
Izabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku 15 dana od dana primitka odluke o izboru ponuditelja sklopiti ugovor o kupoprodaji i u ugovorenom roku platiti ponuđenu cijenu. U protivnom, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje.

Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o ishodu nadmetanja u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, kao i pravo poništenja nadmetanja a da pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Vozilo i dokumentacija mogu se pregledati na parkiralištu KD ČISTOĆA d.o.o. u Osječkoj ulici br. 55 u  Rijeci radnim danom od 09.00 do 13.00 sati uz prethodnu najavu telefonom na broj (051) 226-077  ili mobitel 091 1266-096 gospodin Albert Valenčić.
                                                                                                             

                                                                                                                                             KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka