ČISTOĆA RIJEKA

26.05.2018. KD Čistoća na Riječkom zelenom tjednu

U sklopu manifestacije EU Green Week odnosno Riječkog zelenog tjedna koji se po prvi put obilježavao od 21. do 25. svibnja 2018. godine pod motom Zeleni gradovi za zeleniju budućnost, KD Čistoća Rijeka sudjelovala je s više različitih aktivnosti.

U utorak 22., odnosno četvrtak 24. svibnja 2018. u 18.00 sati održani su dani otvorenih vrata Centralnog reciklažnog dvorišta Mihačeva draga, i to kao vođeni posjet za građane i predstavnike mjesnih odbora.

Od srijede 23. do petka 25. svibnja 2018. od 10.00 do 13.00 sati na štandu na Korzu na uglu s Trgom 128. brigade Hrvatske vojske održana je retrospektivna izložbu plakata vrlo zapaženih cvjetnih gredica grada Rijeke od 2012. godine do danas, a zainteresiranim građanima su podijeljene Žive kartoline te letci s uputama o kompostiranju.

U četvrtak 24. te petak 25. svibnja 2018. godine od 11.00 do 12.00 na Korzu su građanima besplatno dijeljene lukovice tulipana koje su bile dio cvjetnih gredica. Uz ovo, građanima su dodijeljene i korisne upute o sadnji i ispravnom uzgoju.

U subotu 26. svibnja 2018. godine od 12.00 do 13.00 sati na Trgu Matije Vlačića Flaciusa (Čajni trg) bila je organizirana i radionica kompostiranja koju je, kao i početkom svibnja, vodila poznata permakultruna dizajnerica i edukatorica Cvijeta Biščević, a uz radionicu je bila na raspolaganju građanima u vezi upita o kompostiranju, kako onom na balkonima tako i kompostiranju u vrtu. Osnovni je cilj radionice upoznati građane kako kompostirati kod kuće te potaknuti da usvoje nove navike i preuzmu aktivnu ulogu u održavanju ekosustava sudjelovanjem u procesu zbrinjavanja vlastitog biootpada iz kućanstva. Na radionici su građani mogli saznati više o praktičnim znanjima i vještinama kompostiranja, bolje razumjeti prirodne procese kruženja nutrijenata u prirodi kao i steći razumijevanje za šire društvene posljedice zbrinjavanja biootpada na čovjekovo zdravlje i okoliš. Između ostalog, radionicom se građane potiče na odvojeno prikupljanje otpada i kompostiranje.