ČISTOĆA RIJEKA

26. studeni 2013.- Dodjela kompostera mještanima općine Viškovo

KD Čistoća d.o.o. će preko Općine Viškovo mještanima  zainteresiranima za samostalno izvođenje kompostiranja bio otpada iz kućanstva i vrta u vlastitim okućnicama, dodijeliti kompostere (ukupno 300 komada).
Pravo na dodjelu kompostera imaju obveznici komunalne naknade na adresi iz osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu s prebivalištem na području Općine Viškovo, a koji nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Viškovo s osnova komunalne naknade i nepodmirenih dospjelih obveza prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu Korisnik).

Svaki  korisnik ima pravo na dodjelu jednog (1) kompostera. Ugovor o dodjeli kompostera na korištenje sklapa se sa KD Čistoća d.o.o., Rijeka.

                                           

Mještanima Općine Viškovo koji ispunjavaju navedene uvjete omogućeno je preuzimanje kompostera na lokaciji Reciklažno dvorište Mihačeva draga na adresi Mihačeva draga bb svakim radnim danom u periodu od 10.00 do 13.00 sati počevši od ponedjeljka 25.11.2013. godine.

Kontakt osoba je Damir Kostešić, a preuzimanje je moguće ostvariti uz prethodnu najavu na broj telefona 091/220-3330 i uz predočenje: 

1. Potvrde izdane od strane Općine Viškovo te
2. preslike osobne iskaznice ili Potvrde o prebivalištu, ne starije od 30 dana.

Zahtjev za izdavanje Potvrde za sklapanje ugovora o dodjeli kompostera na korištenje podnosi se Općini Viškovo. Zahtjevi se mogu preuzeti osobno u Općini Viškovo ili na web stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr (On line prijave i obrasci) te ih možete dostaviti osobno u Općinu Viškovo, poštom na adresu Vozišće 3, Viškovo, e-mailom na pisarnica@opcina-viskovo.hr ili na fax broj: 051/257-521.

Kako kompostirati? (kliknite na link!)