ČISTOĆA RIJEKA

24.07.2018. Projektni dan Plave zastave na plažama Ploče i Kostanj

Na plažama Ploče i Kostanj 24. srpnja 2018. godine održan je Projektni dan Plave zastave na temu „Biootpad“ u suradnji Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i Komunalnog društva „Čistoća“. Na plažama su građanima podijeljeni letci o kompostiranju, a dodatne informacije o kompostiranju građani su mogli dobiti izravno od organizatora. Građani su bili vrlo zainteresirani za navedenu tematiku, a uz korisne informacije o  kompostiranju, građane je zanimalo i odvojeno prikupljanje otpada kao i općenito teme vezane uz održivo gospodarenje otpadom.