ČISTOĆA RIJEKA

22.08.2019. Promjena lokaliteta postave samostalnog mobilnog reciklažnog dvorišta

Poštovani korisnici, obavještavamo da je došlo do promjene lokaliteta postave samostalnog mobilnog reciklažnog dvorišta koje je po rasporedu dana 26.08.2019 trebalo biti na adresi Baretićevo 13a u Rijeci. Kako je na navedenom lokalitetu izgrađen kružni tok, nova lokacija za postavu mobilnog reciklažnog dvorišta je Androv breg 25.

Zahvaljujemo na razumijevanju.