ČISTOĆA RIJEKA

21.07.2017. - Raspored košnje 24.07. do 28.07. 2017.g.

Plan košnje za mjesne odbore od 24.07. do 28.07.2017. (2. košnja):

  1. MO Drenova
  2. MO Sveti Nikola
  3. MO Škurinjska draga
  4. MO Škurinje
  5. MO Krimeja - MO Vojak