ČISTOĆA RIJEKA

21. studeni 2013.- Sponzorstva i donacije za razdoblje od 01.01. do 31.10.2013.

Vezano za dopis Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa:740-02/13-01/37 Urbroj:514-09-13-01 o transparentnosti rada trgovačkih društava kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave u nastavku objavljujemo sponzorstva i donacije za razdoblje od 01. siječnja do 31. listopada 2013. godine.
Sponzorstva i donacije za razdoblje od 01.01. do 31.10.2013.