ČISTOĆA RIJEKA

19.- 22. listopada 2010. na riječkom Korzu će se održati akcija '5 za 1'

Od 19.10. (utorak) do 22.10. (petak) održati će se akcija '5 za 1' pod sloganom CVIJEĆE SADI, MANJE SMEĆA RADI!!!

Akcijom '5 za 1' će se građanima omogućiti zamjena 5 komada višeslojne tzv. tetrapak ambalaže za 1 sadnicu cvijeta maćuhice ili tratinčice.

Kako je višeslojna tzv. tetrapak ambalaža vrijedna sirovina za recikliranje, cilj akcije je potaknuti građane da takvu ambalažu izdvajaju iz kućnog smeća te odlažu u za to predviđene posude obojane narančastom bojom!

Sva višeslojna tzv. tetrapak ambalaža prikupljena putem ove akcije predati će se na daljnju oporabu što će rezultirati smanjenjem odlaganja ove vrste otpada.

za.JPG