ČISTOĆA RIJEKA

18.07.2016 - Poluukopani spremnici za otpad

Komunalno društvo Čistoća d.o.o. je u suradnji s Gradom Rijekom za potrebe građana postavilo prve poluukopane spremnike u Rijeci namijenjene za prikupljanje preostalog i odvojenih vrsta otpada.
Postavom poluukopanih spremnika Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća nastavljaju s unapređenjem sustava odvojenog prikupljanja otpada i najavljuju stvaranje mreže poluukopanih spremnika u gustom urbanom tkivu Rijeke.
Prvi poluukopani spremnici u Rijeci nalaze se na lokaciji preko puta adrese Riva 1, na nogostupu neposredno prije autobusne postaje.

Kako je istaknuto, poluukopani spremnici predstavljaju novost u zbrinjavanju otpada u Rijeci, a svrha im je povećanje efikasnosti usluge te, uz povećani kapacitet, i očuvanje okoliša. Na lokalitetu na Rivi postavljena su tri spremnika volumena 3,0 m3 za odvojeno prikupljeni otpad (za staklo, papir, te zajednički za plastičnu, metalnu i tetra ambalažu, jednako obilježenih kao i Otpadnici na ulicama) te jedan spremnik volumena 5 m3 za preostali miješani otpad (također s prepoznatljivim vizualnim identitetom za ovu vrstu otpada). Spremnici su ukopani do polovice svoje visine u tlo, a svaki spremnik je izrađen od krutog vanjskog nepropusnog spremnika s ukrasnom zaštitom iznad tla, te unutarnjim nepropusnim spremnikom - vrećom koja se prazni po zapunjenju volumena.

Prednost ove vrste spremnika je u većem kapacitetu no onih nadzemnih, što zahtijeva rjeđe pražnjenje, odnosno značajno manju potrošnju vremena, vozila, ljudstva, opreme i energenata. Osim toga, podzemnim skladištenjem osigurana je i niža temperatura koja višestruko usporava fermentaciju i razvoj uzročnika neugodnih mirisa te je kvalitetnim sustavom zatvaranja ujedno poboljšana higijena prostora, onemogućen je pristup životinjama (štetočinama) kao i pomicanje i prevrtanje posuda, što je čest problem za vrijeme vjetrovitih razdoblja u gradu Rijeci. Naravno, nije nevažno istaknuti da je potrebna i manja površina vrijednog gradskog prostora.

Foto: Ivica Nikolac