ČISTOĆA RIJEKA

18.05.2018. Plan košnje od 21. do 26. svibnja 2018. godine

Započeta košnja u mjesnim odborima

1. MO Podmurvice

2. MO Turnić

3. MO Škurinje (podizvođač)

4. MO Podvežica

5. MO Zamet (sakupljanje trave, podizvođač)

6. MO Sveti Nikola

7. MO Belveder

8. MO Vojak

9. MO Srdoči

10. MO Kantrida - Marčeljeva draga (podizvođač)

Pokošeni mjesni odbori

1. MO Centar

2. MO Luka

3. MO Školjić

4. MO Brajda-Dolac

5. MO Trsat (osim Kampusa)

6. MO Banderovo

7. MO Pašac

8. MO Sv. Kuzam

9. MO Potok

10. MO Brašćine-Pulac

11. MO Škurinjska draga

12. MO Mlaka

13. MO Pećine

14. MO Drenova

15. MO Kozala

16. MO Orehovica

17. MO Gornja Vežica

Sve površine u Gradu Rijeci na 10 košnji (uz glavne prometnice)

Pokošeni parkovi

1. Frančiškovićev

2. Kazališni

3. Bobijev park

4. 1. maja

5. Park Nike Katunara

6. Park u Kontuševoj

7. Park A. Cesarca

8. Vidov park

Dijelovi parkova Heroja (Trsat), Mlaka i Crvenog križa (glavni travnjaci)