ČISTOĆA RIJEKA

16.02.2018. - Poluukopani spremnici u Zanonovoj ulici

Grad Rijeka i KD Čistoća su postavili i pustili u uporabu četiri nova poluukopana spremnika na križanju Zanonove ulice i Rive u Rijeci.

Tri su spremnika zapremine 3,0 m³ namijenjena za odvojeno prikupljeni vrijedni otpad (staklo, papir, te zajednički za plastičnu, metalnu i tetra ambalažu), a jedan spremnik zapremine 5,0 m³ za preostali miješani komunalni otpad. Spremnici su postavljeni na način da dva spremnika budu s lijeve strane, a dva spremnika sa desne strane Zanonove ulice. Predmetni spremnici su dio mreže poluukopanih spremnika koji se postavljaju u centru grada Rijeke, a svrha im je povećanje efikasnosti usluge te očuvanje okoliša.

Da podsjetimo, prva su istovjetna četiri polukopana spremnika postavljena tijekom 2016. godine na lokaciji Riva 1, preko puta autobusnog kolodvora na Žabici, a tijekom 2017. godine postavljeni su još i na adresi Riva Boduli 1. Poluukopani spremnici u Zanonovoj su treći ovakav komplet postavljen u gustom urbanom tkivu Rijeke.

Spremnici su, kao i svi do sada, ukopani više od polovice svoje visine u tlo. Izrađeni su od polietilena visoke gustoće s ukrasnom zaštitom iznad tla. S unutarnje strane postavljena je nepropusna vreća koja se prazni po zapunjenju volumena. Spremnici su obilježeni već prepoznatljivim vizualnim identitetom – likovima Otpadnika – kao i svi ostali spremnici za otpad na području djelovanja KD Čistoća.

Prednost poluukopanih spremnika je u većem kapacitetu nego onih nadzemnih, što zahtijeva rjeđe pražnjenje, odnosno značajno manju potrošnju vremena, vozila, opreme i energenata. Osim toga, podzemnim skladištenjem osigurana je i niža temperatura koja višestruko usporava fermentaciju i razvoj uzročnika neugodnih mirisa te je kvalitetnim sustavom zatvaranja ujedno poboljšana higijena prostora, onemogućen pristup štetočinama kao i pomicanje i prevrtanje posuda, što je čest problem za vrijeme vjetrovitih razdoblja u gradu Rijeci. Naravno, nije nevažno istaknuti da je potrebna manja površina vrijednog gradskog prostora.

20180215_130417.jpg

received_1275302052603468.jpeg