ČISTOĆA RIJEKA

15.06.2018. Plan košnje od 18. do 23. lipnja 2018.

Plan košnje u mjesnim odborima

1. MO Turnić
2. MO Gornja Vežica
3. Mo Centar-Sušak-Školjić
4. MO Grad Trsat
5. MO Zamet
6. MO Banderovo
7. Park Kozala