ČISTOĆA RIJEKA

13.07.2017. Poluukopani spremnici na Riva Boduli 1

Poluukopani spremnici na Riva Boduli 1
Od četvrtka 13. srpnja 2017. godine Grad Rijeka i KD Čistoća su građanima omogućili uporabu nova 4 poluukopana spremnika na području MO Luka u Rijeci, preko puta adrese Riva Boduli 1.
Tri su spremnika zapremine 3,0 m³ namijenjena za odvojeno prikupljeni vrijedni otpad (staklo, papir, te zajednički za plastičnu, metalnu i tetra ambalažu), a jedan spremnik zapremine 5,0 m³ za preostali miješani komunalni otpad. Predmetni spremnici su dio mreže poluukopanih spremnika koji će sukcesivno biti postavljeni u gustom urbanom centru grada Rijeke, a svrha im je povećanje efikasnosti usluge te očuvanje okoliša.
Da podsjetimo, prva su istovjetna 4 polukopana spremnika postavljena tijekom 2016. godine na lokaciji Riva 1, preko puta autobusnog kolodvora na Žabici, a u razdoblju do kraja 2017. godine očekuje se postava još jednog kompleta poluukopanih spremnika na početku Zanonove ulice.
Spremnici su, kao i prethodni, ukopani do polovice svoje visine u tlo. Izrađeni su od polietilena visoke gustoće s ukrasnom zaštitom iznad tla. S unutarnje strane postavljena je nepropusna vreća koja se prazni po zapunjenju volumena. Spremnici su obilježeni već prepoznatljivim vizualnim identitetom – likovima Otpadnika – kao i svi ostali spremnici za otpad na području djelovanja KD Čistoća.
Prednost poluukopanih spremnika je u većem kapacitetu nego onih nadzemnih, što zahtijeva rjeđe pražnjenje, odnosno značajno manju potrošnju vremena, vozila, opreme i energenata. Osim toga, podzemnim skladištenjem osigurana je i niža temperatura koja višestruko usporava fermentaciju i razvoj uzročnika neugodnih mirisa te je kvalitetnim sustavom zatvaranja ujedno poboljšana higijena prostora te onemogućen pristup štetočinama kao i pomicanje i prevrtanje posuda, što je čest problem za vrijeme vjetrovitih razdoblja u gradu Rijeci. Naravno, nije nevažno istaknuti da je potrebna manja površina vrijednog gradskog prostora.
Vrijednost ove investicije iznosi 173.550,08 kn s PDV-om, od čega spremnici iznose 74.541,33 kn s PDV-om, a ostatak su troškovi projektiranja i ugradnje. Izvođač građevinskih radova je Kvarner graditeljstvo d.o.o. Rijeka, a proizvođač spremnika Aplast d.o.o. iz Slovenije.