ČISTOĆA RIJEKA

13.06.2016. - Raspored košnje 13. - 18. lipnja 2016. g.

Raspored ekipa kosaca i radnih grupa za razdoblje od 13.06.2016. do 18.06.2016. godine.
Raspored ekipa kosaca:
1. ekipa: MO Sveti Nikola - Simonetijeva, Ivekovićeva
2. ekipa: MO Sveti Nikola - Liburnijska ,M.Čurbega
3. ekipa: Park Plumbum - MO Pećine
4. ekipa: Park Mlaka - Park Crvenog križa
5. ekipa: MO Sveti Nikola –Ul. Krnjevo, Karasova
6. ekipa: (podizvođač) MO Kantrida
7. ekipa: (podizvođač) MO Škurinje
8. ekipa: (podizvođač) MO Turnić
9. ekipa: Park A. Cesarca, Vidov Park - MO Pećine
10. ekipa: (podizvođač ) Kampus- MO Gornja Vežica (2. košnja)
Ostale ekipe:
11. ekipa: priprema gredica, orezivanje živica
12. vrtlarice: uređenje cvjetnih gredica
13. autokošara: orezivanje i uklanjanje stabala prema nalozima grada Rijeke (točan redoslijed poslova ovisi o odazivu građana na obavijesti o potrebi uklanjanja automobila na pojedinim lokacijama)
 
Pokošeni mjesni odbori:
Grad Trsat (osim Heliodroma),
Pećine
Centar-Sušak
Luka
Brajda-Dolac
Banderovo
Školjić
Potok
Pehlin
Sv. Kuzam
Draga
Pašac
Svilno
Škurinjska draga
Brašćine-Pulac
Gornja Vežica
Grpci
Gornji Zamet
Mlaka
Krimeja
Drenova
Vojak
Srdoči
Orehovica
Zamet
Belveder
Bulevard
Kozala
Podmurvice
Podvežica