ČISTOĆA RIJEKA

12.05.2015.-RASPORED EKIPA KOSACA ZA SVIBANJ 2015. (11.05.2015 DO 15.05.2015. )

Raspored ekipa kosaca možete pogledati u nastavku.1. EKIPA: ZAMET –Braće Monjac – Braće Bačić
2. EKIPA: PODMURVICE – ulice Hahlić, A. Benussia, E. Randića
3. EKIPA:KOZALA Ul. A.Kovačića
4. EKIPA: OREHOVICA, DRAGA, SV:KUZAM, PAŠAC, SVILNO (svi mjesni odbori imaju igrališta koja koriste i dječji vrtići ); krajem tjedna sele na MO PODVEŽICA
5. EKIPA (PODIZVOĐAČ): MO KANTRIDA,  do kraja tjedna sele na Srdoče
6. EKIPA (PODIZVOĐAČ): DRENOVA – Stanka Frankovića, Fužinska, Bok
7. EKIPA (PODIZVOĐAČ): SV.NIKOLA – Ivana Lupisa
8. EKIPA (PODIZVOĐAČ): KRIMEJA, VOJAK
 
OSTALI DJELATNICI:
1. vrtlarice - uklanjanje cvijeća sa gredica radi izmjene
2. Autokošara - uklanjanje stabala prema interventnim radovima – Dvorana Dinko Lukarić i ostali nalozi grupirani prema adresama u mjesnim odborima (molimo građane da prema molbama uklone automobile s mjesta radova)
3. i 4 ekipa na radovima po prioritetima mjesnih odbora, uglavnom završni radovi (dovoz i razastiranje zemlje ,sadnja biljaka,uređenje travnjaka)
Gradilišta:
                Emilija Randića MO PODMURVICE - gotovo do srijede
                Ulica Lipa MO ŠKURINJSKA DRAGA
                B. Vidasa 7 MO ZAMET- gotovo do subote
5. ekipa samo 2 djelatnika (vozilo MEGA) okopavanje drvoreda prema Opatiji.
6. ekipa koja je svakodnevno na čišćenju zelenih površina (parkovi, dječja igrališta) 13 ljudi
POKOŠENE POVRŠINE 2015.
ZAVRŠENI mjesni odbori (prva košnja)
1. CENTAR-SUŠAK
2. LUKA
3. ŠKOLJIĆ
4. POTOK
5. BRAJDA - DOLAC
6. PEĆINE
7. BANDEROVO
8. MLAKA
9. ŠKURINJSKA DRAGA
10. TURNIĆ
11. BRAŠĆINE - PULAC
 
ZAPOČETA KOŠNJA
1. DRENOVA
2. SVETI NIKOLA
3. KANTRIDA
4. VOJAK
5. GORNJA VEŽICA
6. TRSAT (ostao je Heliodrom, ostavljen u slučaju lošeg vremena)
7. KOZALA
8. ZAMET
9. PODMURVICE
10. OREHOVICA (gotova do srijede)
11. KRIMEJA