ČISTOĆA RIJEKA

12. lipnja 2014.- Obavijest građanima koji parkiraju u ulicama Josipa Završnika i Viktora Cara Emina

U petak, 13. lipnja 2014. godine kosit će se uz parkirna mjesta u ulicama Josipa Završnika i Viktora Cara Emina (MO Potok). Molimo građane da sklone ili zaštite svoje automobile kako ne bi dolazilo do zaprljanja ili oštećenja na njima.