ČISTOĆA RIJEKA

11.06.2018. Plan košnje od 11. do 16. lipnja 2018.

Započeta košnja u mjesnim odborima

1. MO Potok
2. MO Turnić
3. MO Gornja Vežica
4. MO Centar-Sušak
5. MO Bulevard
6. MO Kantrida (podizvođač)
7. MO Grad Trsat
8. MO Zamet

Pokošeni mjesni odbori

1. Centar
2. Luka
3. Školjić
4. Brajda-Dolac 
5. Grad Trsat (osim oko Kampusa)
6. Banderovo
7. Pašac
8. Sv. Kuzam
9. Potok
10. Brašćine-Pulac
11. Škurinjska draga
12. Mlaka
13. Pećine
14. Drenova
15. Kozala
16. Orehovica
17. Gornja Vežica
18. Belveder
19. Grbci
20. Zamet
21. Sveti Nikola
22. Škurinje
23. Podmurvice
24. Krimeja
25. Podvežica
26. Gornji Zamet
27. Srdoči
28. Vojak
29. Draga
30. Svilno
31. Pehlin

Sve površine u Gradu Rijeci na 10 košnji (uz glavne prometnice)

Pokošeni parkovi

1. Frančiškovićev
2. Kazališni
3. Bobijev park
4. 1. maja
5. Park Nike Katunara
6. Park u Kontuševoj
7. Park A. Cesarca
8. Vidov park
9. Park I. L. Ribara
10. Park N. Hosta
11. Park uz groblje Kozala
12. Park J. Vlahovića
13. Park Crvenog križa (podizvođač)
14. Park Heroja
15. Park Mlaka