ČISTOĆA RIJEKA

11.05.2018. Plan košnje od 14. do 19. svibnja 2018. godine

Započeta košnja u mjesnim odborima

1. MO Podmurvice

2. MO Turnić

3. MO Škurinje (podizvođač)

4. MO Podvežica

5. MO Zamet - Braće Cetine prema M. Stepčića (podizvođač)

6. MO Sveti Nikola

7. MO Kozala i MO Belveder

8. MO Orehovica - MO Vojak

9. MO Srdoči

10. MO Kantrida - Marčeljeva draga (podizvođač)

Pokošeni cijeli MO

1. MO Centar

2. MO Luka

3. MO Školjić

4. MO Brajda-Dolac

5. MO Trsat (osim oko Kampusa)

6. MO Banderovo

7. MO Pašac

8. MO Sv. Kuzam

9. MO Potok

10. MO Brašćine-Pulac

11. MO Škurinjska draga

12. MO Mlaka

13. MO Pećine

14. MO Drenova

Sve površine u Gradu Rijeci na 10 košnji (uz glavne prometnice )

Pokošeni parkovi:

1. Frančiškovićev

2. Kazališni

3. Bobijev park

4. 1. maja

5. Park Nike Katunara

6. Park u Kontuševoj

7. Park A. Cesarca

8. Vidov park

9. Dodatno: dijelovi Parka heroja (Trsat), Parka Mlaka i Parka Crvenog križa (glavni travnjaci)