ČISTOĆA RIJEKA

10.06.2015.- Predstavljanje ekoloških vozila povodom Riječkog energetskog tjedna

U utorak, 9. lipnja 2015. u suradnji s Gradom Rijekom i Autotrolejem, a povodom Riječkog energetskog tjedna, na Trgu 111. brigade Hrvatske vojske u Rijeci predstavljena su nova ekološka vozila KD Čistoća.Sektor prometa predstavlja najveći pojedinačni sektor potrošnje energije u kojem se očekuje (i ostvaruje) najbrži rast energetske potražnje. Posljedica najbržeg rasta energetske potražnje je povećanje emisije štetnih tvari zbog čijih se štetnih utjecaja na okoliš pridaje velika pažnja njegovoj zaštiti.

Zaštita okoliša za održivi prometni sustav temeljni je cilj europske prometne politike u skladu s kojom su definirani ciljevi strategije prometnoga razvitka Republike Hrvatske. Također je važno istaknuti da je Grad Rijeka supotpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika iz 2009. godine koja okuplja europske gradove, a potpisivanjem navedenog Sporazuma gradovi se obvezuju na smanjenje potrošnje energije, povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenje ispuštanja štetnih plinova, izradu i provedbu održivih energetskih akcijskih planova i promicanje energetske učinkovitosti. Deklaracija obvezuje gradove na postizanje tzv. '3 × 20' ciljeva do 2020. godine što bi značilo smanjenje stakleničkih plinova za 20 %, smanjenje potrošnje energije za 20% i povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji do 20 %.

Kamioni na stlačeni prirodni plin

Vodeći se navedenim ciljevima u postizanju učinkovitog gospodarenja energijom, postizanju ciljeva Programa smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš kao i postizanju ciljeva '3 × 20' Deklaracije gradova, KD Čistoća d.o.o. Rijeka pokrenula je, između ostalog, aktivnosti usmjerene na nabavu dvaju kamiona za odvoz otpada s pogonom na stlačeni prirodni plin kao i nabavu električnih vozila-portera za odvojeno prikupljanje otpada te električnih trokolica namijenjenih za održavanje čistoće grada.
Od vozila na stlačeni prirodni plin, u svakodnevnoj je funkciji manje teretno vozilo - kamion marke IVECO, čiji motor zadovoljava EURO 6 standard, ima nadogradnju zapremine 7m3, vozilo je jednokomorno te je pogodno za uske ulice i namijenjeno je prikupljanju odvojenih vrsta otpada.