ČISTOĆA RIJEKA

04.11.2016. - Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga

Dogradnjom i rekonstrukcijom Centralnog reciklažnog dvorišta Mihačeva draga dobiven je prostor od 14.742,00 m2 namijenjen ponajprije odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstava.
U dogradnju i rekonstrukciju ovog reciklažnog dvorišta krenulo se s ciljem unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom i usklađenja sa zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju navedenu djelatnost.Investicija je vrijedna 2.904.409,64 kuna, a sredstva su osigurali Grad Rijeka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tako je iz proračuna Grada Rijeke za realizaciju ovog projekta izdvojeno 1.164.409,64 kn dok je Fond osigurao 1.740.000,00 kn.
U sklopu dogradnje i rekonstrukcije asfaltiran je donji plato reciklažnog dvorišta na kojemu se nalaze spremnici za otpad različite veličine i vrste, nadstrešnica za baliranje papira, kartona i pet ambalaže te ured djelatnika reciklažnog dvorišta.
Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga je nakon dogradnje i rekonstrukcije nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina 40 vrsta otpada iz kućanstva za koje su postavljeni obilježeni spremnici različitih zapremina i vrsta, dok je za sakupljanje glomaznog otpada predviđen otvoreni betonski boks.
Od vrsta otpada besplatno će se od građana zaprimati: otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, električna i elektronička oprema, drveni otpad, glomazni otpad, zeleni otpad, otpadne autogume, sve vrsta kemikalija iz kućanstva, motorna i jestiva ulja i masti, boje, ljepila, fluorescentne cijevi, štedne žarulje, toneri, lijekovi, baterije i akumulatori, ambalaža s ostacima opasnih tvari te ambalaža pod tlakom.
Ovo reciklažno dvorište, uz sustav odvojenog prikupljanja otpada na kućnom pragu te već postojeća mobilna reciklažna dvorišta, predstavlja značajan napredak u implementiranju integriranog sustava odvojenog prikupljanja otpada te samim time i značajnu korist za građane.
Uz Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga, građanima Rijeke je za zbrinjavanje posebnih vrsta otpada iz kućanstva na raspolaganju i Reciklažno dvorište Pehlin.
Foto: Novi list

130939_a92aa22f29284e7a9add.jpg

Mihaceva-draga-(3).JPG

Mihaceva-draga-(4).JPG