ČISTOĆA RIJEKA

04.05.2018. Plan košnje od 7. svibnja 2018. godine

Započeta košnja u mjesnim odborima

1. MO Škurinjska draga

2. MO Mlaka

3. MO Škurinje (podizvođač)

4. MO Drenova (podizvođač)

5. MO Gornja Vežica - između ulica F. Belulovića i R. Petrovića (podizvođač)

6. MO Zamet - Braće Cetine prema M.Stepčića (podizvođač) - MO Sveti Nikola

7. MO Kozala i MO Belveder

8. MO Pećine

9. MO Srdoči

10. Park N. Hosta

11. MO Kantrida - Marčeljeva draga (podizvođač)

Pokošeni mjesni odbori – u cijelosti

1. MO Centar

2. MO Luka

3. MO Školjić

4. MO Brajda-Dolac

5. MO Trsat (osim Kampusa)

6. MO Banderovo

7. MO Pašac

8. MO Sv. Kuzam

9. MO Potok

10. Brašćine-Pulac

Sve površine u Gradu Rijeci na 10 košnji (uz glavne prometnice)

Pokošeni parkovi

1. Frančiškovićev

2. Kazališni

3. Bobijev park

4. 1. maja

5. Park Nike Katunara

6. Dodatno: dijelovi Parka heroja (Trsat), Parka Mlaka i Parka Crvenog križa (glavni travnjaci)