ČISTOĆA RIJEKA

04.05.2018. KD Čistoća na Cvjetnom sajmu kod Konta

U okviru programa Cvjetni sajam kod Konta koji se održava od 2. do 6. svibnja 2018. godine, Komunalno društvo Čistoća d.o.o. je od 2. do  4. svibnja 2018. godine od 10.00 do 13.00 sati, uz retrospektivnu izložbu plakata cvjetnih gredica grada Rijeke, održavalo i info kutak na kojem su hortikulturni djelatnici KD Čistoća pružali građanima korisne informacija o sadnji, ispravnom uzgoju i svojstvima biljaka, a tijekom 3. i 4. svibnja 2018. od 11.00 do 13.00 sati  organizirana je i radionica kompostiranja. Radionicu kompostiranja vodila je poznata permakultruna dizajnerica i edukatorica Cvijeta Biščević. Osnovni je cilj radionice upoznati građane kako kompostirati kod kuće te potaknuti da usvoje nove navike i preuzmu aktivnu ulogu u održavanju ekosustava sudjelovanjem u procesu zbrinjavanja vlastitog biootpada iz kućanstva. Na radionici su brojni zainteresirani građani mogli saznati više o praktičnim znanjima i vještinama kompostiranja te bolje razumjeti prirodne procese kruženja nutrijenata u prirodi kao i steći razumijevanje za šire društvene posljedice zbrinjavanja biootpada na čovjekovo zdravlje i okoliš. Između ostalog, radionicom se građane potiče na odvojeno prikupljanje otpada i kompostiranje. 

Voditeljica radionice Cvijeta Biščević je permakulturna dizajnerica i edukatorica koja od 2012. istražuje praktična rješenja za održivu svakodnevicu koja mogu osnažiti pojedinca i ojačati socijalnu koheziju, te provodi edukaciju o zbrinjavanju biološkog otpada na kućnom pragu. Sudjelovala je u pokretanju više inicijativa za urbano vrtlarstvo, s posebnim naglaskom na kompostiranju.