ČISTOĆA RIJEKA

03.01.2018. - Organizirano prikupljanje božićno-novogodišnjih drvaca

Organizirano prikupljanje božićno-novogodišnjih drvaca od 08. do 18. siječnja 2018. po mjesnim odborima Grada Rijeke i gradovima Kraljevici, Kastvu, Bakru te općinama Kostrena, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana.
KD Čistoća Rijeka po završetku ove blagdanske božićno-novogodišnje sezone, kao i inače, organizirano prikuplja božićna drvca. Građani drvca mogu odložiti pored spremnika za preostali otpad koje uobičajeno koriste. U tablici su naznačeni termini od 08. do 18. siječnja 2018. po mjesnim odborima Grada Rijeke i gradovima Kraljevici, Kastvu, Bakru te općinama Kostrena, Viškovo, Čavle, Jelenje i Klana u kojima će se vršiti organizirano prikupljanje. Prikupljanje će se odvijati tijekom svakog dana, osim nedjeljom.

Građani također drvca mogu i samostalno donijeti u reciklažna dvorišta Mihačeva draga (radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 08.00 do 20.00 sati), odnosno Pehlin (od ponedjeljka do petka od 10.00 do 17.00 sati, odnosno subotom od 08.00 do 13.00 sati).

Molimo građane da drvca ne odbacuju u okoliš, ne odlažu u posude za preostali otpad niti one za odvojene vrste otpada, kao niti na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu, na čemu unaprijed zahvaljujemo.

Termini i lokaliteti organiziranog prikupljanja božićno-novogodišnjih drvaca