ČISTOĆA RIJEKA

30.06.2017. - Raspored košnje 03.07. do 07.07. 2017.g.

Plan košnje za mjesne odbore od 03.07. do 07.07.2017. (2. košnja):
1.   MO Brašćine-Pulac - MO Kozala - MO Belveder
2.   MO Gornja Vežica - MO Podvežica
3.   MO Mlaka
4.   MO Drenova
5.   MO Srdoči
6.   MO Pećine
7.   MO Grbci - MO Gornji Zamet
8.   MO Podmurvice
9.   MO Kantrida
 
Napomene:
Svi su mjesni odbori pokošeni u prvoj košnji.
Svi su gradski parkovi pokošeni (pojedini više puta).