ČISTOĆA RIJEKA

23.06.2017. - Raspored košnje 26.06. do 02.07. 2017.g.

Plan košnje za mjesne odbore od 26.06. do 02.07.2017.

 1. MO Brajda-Dolac, MO Kozala
 2. MO Sveti Nikola: ulice Kršinićeva, Udatnog, Karasova, Crnčićeva (više ekipa)
 3. MO Zamet: ulice M. Vicića, Baredice, Ć. Kosovela, B. Cetine, M. Stepčića te okoliš Osnovne škole i ambulante (više ekipa)
 4. MO Gornja Vežica
 5. MO Pehlin
 6. MO Drenova
 7. MO Srdoči
 8. MO Pećine

 
Pokošeni mjesni odbori:
 

 1. MO Centar - Sušak
 2. Luka)
 3. Potok
 4. Školjić
 5. Brajda - Dolac
 6. Trsat - dio
 7. Banderovo
 8. Pehlin
 9. Grbci
 10. Gornji Zamet
 11. Brašćine - Pulac
 12. Orehovica
 13. Pašac
 14. Pećine
 15. Gornja Vežica
 16. Sv. Kuzam
 17. Draga
 18. Svilno
 19. Kantrida
 20. Kozala
 21. Podvežica
 22. Podmurvice
 23. Srdoči
 24. Škurinje
 25. Vojak
 26. Belveder
 27. Mlaka
 28. Krimeja
 29. Škurinjska draga
 30. Drenova
 31. Turnić
 32. Bulevard

 
Pokošeni parkovi:
 

 1. Frančiškovićev
 2. Kazališni
 3. A. Cesarca
 4. Vidov park
 5. N. Katunara
 6. Kontuševa
 7. Bobijev park
 8.  N. Hosta
 9.  1. maja
 10. J. Vlahovića
 11. Park uz groblje Kozala
 12. Park I. L. Ribara
 13. Park Mlaka
 14. Park Crvenog križa
 15. Park Heroja (Trsat)