ČISTOĆA RIJEKA

07.07.2017. - Raspored košnje 10.07. do 14.07. 2017.g.

Plan košnje za mjesne odbore od 10.07. do 14.07.2017. (2. košnja):
1.      MO Kozala - MO Belveder
2.      MO Podvežica
3.      MO Mlaka
4.      MO Drenova
5.      MO Srdoči
6.      MO Draga - MO Svilno - MO Orehovica
7.      MO Turnić
8.      MO Podmurvice
9.      MO Kantrida