ČISTOĆA RIJEKA

Odvajate li otpad u svom kućanstvu?

Odvajam papir i tetrapak
30% (1574 glasa)
Odvajam staklo
28% (1454 glasa)
Odvajam plasitku
28% (1464 glasa)
Ne odvajam jer u blizini nema kontejnera za odvajanje
12% (640 glasova)
Ne odvajam jer mi nije stalo
2% (126 glasova)
Ukupno glasova: 5258