ČISTOĆA RIJEKA

Orezivanje stabala

KD Čistoća d.o.o na području grada Rijeke redovito orezuje, pincira, okopava i prihranjuje oko 8500 drvorednih stabala, dok se mlada stabla u ljetnim mjesecima i zaljevaju.

orezivanje1.JPG

orezivanje2.JPG

orezivanje3.JPG