ČISTOĆA RIJEKA

Odvoz i deponiranje otpada

KD ČISTOĆA d.o.o. obavlja djelatnost odvoza komunalnog i glomaznog otpada na području gradova Rijeke, Kastva, Kraljevice i Bakra te općina Kostrene, Čavle, Jelenje, Viškovo i Klana. Odvoz otpada se obavlja pomoću cca 120 raznih, pretežno specijalnih vozila od trokolica do brodova kojima se odvozi otpad sa brodova, te cca. 8000 raznih kontejnera od 80 litara zapremine do tzv. ROLL i PRESS kontejnera sa kapacitetom do 50 m3 rasutog otpada.

Uz komunalni otpad, KD Čistoća odvozi i neopasni proizvodni otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, obrtu i drugim procesima , a po  sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.

Otpad se deponira na odlagalištu Viševac na Marinićima.

garaza-(1).JPG

 

deponij.JPG